Documente‎ > ‎

Anunţuri

                                      Pentru model contract click AICI
                                      Pentru caiet de sarcini click AICI
                                      Pentru proiect tehnic fără valori click AICI 

 Anunţ selecţie parteneri POCU 2014-2020 click aici


  Anexe selecţie parteneri POCU 2014-2020 click aici


  Comisie selecţie click aiciPrimăria Comunei Peștera are în elaborare „Strategia de dezvoltare locală integrată a Comunei Peștera, Județul Constanța, pentru perioada 2016 – 2020 – 2025” în perioada 1.01.2016 – 1.05.2016. 

Această inițiativă permite comunei să își stabilească un cadru de dezvoltare pentru perioada următoare, bazat pe cunoașterea elementelor care definesc comuna și zona rurală de influență, respectiv elemente de natură economică, culturală, naturală și ca resurse umane. 

Strategia va propune o viziune de dezvoltare locală realistă și stimulativă, asupra perspectivelor de devenire a comunității locale, cu orizontul de timp 2020 și, extins, anul 2025. Pentru atingerea acestei viziuni, strategia va include priorități și obiective de dezvoltare care se vor transpune printr-un set de proiecte bazate pe resursele și efortul pe care comuna le poate mobiliza sau le poate atrage de la partenerii locali sau fondurile europene și naționale. Strategia va fi compusă din proiecte individuale care vor răspunde unuia sau mai multor obiective. 

Strategia propusă va reflecta cadrul și tendințele europene în materie de dezvoltare locală, va fi concentrată pe un număr redus de priorități care să permită eforturilor de implementare să producă un impact substanțial și sustenabil.  

De asemenea, se vor propune mecanismele de implementare a strategiei, cum ar fi parteneriatul local sau sistemul de monitorizare a progresului în implementarea strategiei. 

Întregul proces de elaborare a strategiei locale include activități de consultare a comunității locale, iar cetățenii sunt invitați să își exprime părerea asupra modului în care văd viitorul comunei, asupra propunerilor privind strategia de dezvoltare a comunei. 

În contextul legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, pentru a îngloba în strategie opiniile, interesele obștești, sugestiile comunității locale, se propune un plan concret de informare și consultare a comunității. Website-ul Primăriei Peștera este cea mai importantă sursă de informații asupra progresului în elaborarea Strategiei, iar pentru ca opiniile și recomandările dumneavoastră sunt importante pentru noi, vă invităm să participați la elaborarea ei. 

În etapa actuală de actualizare a profilului Comunei Peștera, puteți să ne transmiteți opinia dumneavoastră asupra stării actuale locale, nevoilor și așteptărilor de dezvoltare prin intermediul chestionarulului de consultare pe care îl puteți coborî de aici și pe care îl așteptăm, completat, la adresa de email mihaelaneacsu090@gmail.com 

Persoana de contact: Mihaela Neacșu, telefon 0241 856800.