7 mai 2024 Anunturi

Anunț public privind decizia etapei de încadrare ÎNLOCUIRE ȚEAVĂ APĂ POTABILĂ ÎN SATUL IVRINEZU MARE

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA PEȘTERA reprezentată legal de PRIMAR NICOLETA VRABIE anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: „ÎNLOCUIRE ȚEAVĂ APĂ POTABILĂ ÎN SATUL IVRINEZU MARE”, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Peștera, satul Ivrinezu Mare, str. Cimitirului, Adâncă, Pompei, Închisă.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii, nr.23, județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 09,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Share: