Realizări și perspective
RAPORT  DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI VALENTIN VRABIE

IUNIE 2008 - MARTIE 2016

COMUNA PEŞTERA JUDEŢUL CONSTANŢA

“Pornind de la ideea că într-o societate deschisă şi democratică administraţia publică locală 

există pentru a servi cetăţenii, încă din anul 2008, am lăsat politica la uşa primăriei şi m-am 

ocupat de rezolvarea problemelor comunităţii.

Toată activitatea mea în calitate de primar a avut ca prioritate clădirea unei administraţii 

puternice, bazate pe respectarea legii şi a bunei gestionări a banului public. Dezvoltarea şi 

modernizarea comunei au fost vizibile de la un an la altul, de la o zi la alta. Chiar dacă m-am 

luptat cu criza financiară, cu indiferenţa autorităţilor judeţene şi centrale, cu bugetul tot mai 

redus de la un an la altul, împreună cu echipa din cadrul primăriei am reuşit să realizez lucrări 

care erau necesare şi pe care oamenii le aşteptau încă din anii anteriori. Am reuşit să scoatem 

comuna din anonimat şi  cred că putem spune, fără a greşi, că Peştera a devenit un brand 

judeţean.”

Situată în partea central-vestică a judeţului Constanţa şi având  o suprafaţă teritorial 

administrativă de 20.000 ha din care 11.000 ha teren agricol, cu 5 sate şi 4 cătune în 

componenţă şi 3534  locuitori, comuna Peştera se află pe locul 58 din 60 într-un clasament al 

bugetelor administrative.

În perioada iunie 2008 - martie 2016, Consiliul Local Peştera s-a întrunit în şedinţe ordinare,  

extraordinare sau de îndată, adoptând un numar de 985 hotarâri. Majoritatea proiectelor de 

hotarâre care au fost supuse dezbaterii Consiliului Local, au fost iniţiate de primarul comunei 

şi aprobate cu unanimitate de voturi. De asemenea, au fost emise 3101 dispoziţii ale 

primarului.

1. Modernizarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii rurale

Dacă în anul 2008, toate drumurile din comuna Peştera erau la stadiul de pământ, acum, 

dintr-un total de 57 km drumuri vorbim de:

 50 km drumuri pietruite;

 5 km drumuri asfaltate;

 Construirea unei reţele noi de apă cu o lungime de 12 km reţea în satul Ivrinezu Mic 

_______________________________________________________________________

şi la I.A.S. Peştera;

 Forarea unui puţ de mare adâncime şi racordarea la bazinul de apă ce alimentează 

satul Izvoru Mare; 

 Reabilitare 5 km reţea apă;

 Achiziţionare şi automatizare pompe de apă moderne, cu un consum redus de energie; 

Aceste investiţii au contruibuit la eficientizarea acestui serviciu şi implicit reducerea 

preţului apei la un leu/m3, cel mai redus din România;

 Reabilitare reţelei electrice şi a sistemului de iluminat public în toate satele comunei, 

şi montarea unui număr de 500 de lămpi economice. În anul 2008 existau aproximativ 50 

de lămpi în toată comuna.

 Reţea nouă de iluminat public pe strada Pietrenilor, cea care face legătura între 

Peştera şi I.A.S. 

 Iniţierea şi realizarea unui proiect unic la nivel naţional care prevede construirea 

unui număr de 18 cişmele amplasate strategic astfel încât să deservească locuitorii, 

gospodăriile şi fermierii din toate satele comunei, în mod gratuit. Au fost finalizate 

lucrările pentru 13 dintre acestea, urmând ca restul de 5 să fie construite anul acesta.

 Înfiinţarea în anul 2009 a Serviciului de Gospodarire Comunală, structură 

organizatorică prin intermediul căreia a fost menţinută salubritatea pe raza teritorială a 

comunei. Pentru a asigura o funcţionalitate eficientă, au fost achiziţionate mai multe 

utilaje: buldoexcavator, tractor, vidanjă, remorci, lame pentru deszăpezire, cositoare 

pentru întreţinerea păşunilor dar şi alte utilaje necesare desfăşurării activităţilor pe raza 

comunei. Datorită acestor investiţii serviciul de salubritate în comuna Peştera este 

prestat GRATUIT.

2. Solidaritate socială

 Printr-o serie de hotărâri adoptate în Consiliu Local cetăţenii comunei Peştera 

beneficiază de o serie de facilităţi, care au venit în întâmpinarea nevoilor acestora. Astfel, 

234 adolescenţi ajunşi la vârsta majoratului au primit din partea administraţiei locale 

câte o diplomă de cetăţean major al comunei şi un cadou financiar în cuantum de 300 

lei;

 114 cupluri de tineri care şi-au întemeiat familie au primit câte un cadou constând în 

aparate electrocasnice în valoare de 1.500 lei;

 65 de cupluri care au sărbătorit nunta de argint şi alte 28 de cupluri care au 

sărbătorit nunta de aur au fost felicitate şi premiate cu cadouri în valoare de 500 şi 

respectiv 1.000 lei.

 Şi în momente mai dificile, Primăria vine în sprijinul familiilor, acestea primind un 

ajutor financiar de 2000 de lei în cazul unui deces. Au primit ajutor 31 de familii; 

 Pentru toţi localnicii, cele 4 cămine culturale sunt puse la dispoziţie cu titlu gratuit 

oricând pentru diferite activităţi: nunţi, botezuri, pomeni, majorate.

 Iniţierea unui program de împroprietărire a cetăţenilor care nu aveau documente 

pentru terenul aferent gospodăriei. Au fost emise un număr de 107 acte pentru tot atâtea 

_______________________________________________________________________

familii;

 Proiectul intitulat „Renaşterea satului românesc” prevede acordarea, în mod gratuit, de 

proiecte de casă tuturor celor care doresc să îşi construiască o locuinţă în comuna 

Peştera.

 Beneficiari sunt deja 12 cetăţeni interesaţi să locuiască în comuna noastră. 

 Există numeroase solicitări pentru acordarea de loturi pentru construirea de locuinţe 

proprietate personală. Sunt înregistrate deja peste 1.000 de solicitări. Procedura legală 

pentru soluţionarea lor este în desfăşurare, fiind necesară trecerea terenului din extravilan 

în intravilan. Terenul pe care administraţia locală l-a identificat are regim de păşune, iar 

aceasta necesită o procedură complexă.

 În anul 2008, în comuna Peştera nu exista semnal pentru nicio reţea de telefonie mobilă 

prin punerea la dispoziţie a terenului necesar amplasării antenelor. În prezent, există 

acorperire pentru toate reţelele de telefonie mobilă. 

3. Siguranţa cetăţeanului

 Pentru siguranţa cetăţenilor din comună, în anul 2008 a fost înfiinţat Seviciul Poliţiei 

Locale.  Tot pe aces segment de activitate a fost montat un sistem de supraveghere 

video în toate satele, implementarea acestui proiect ducând la reducerea drastică a 

infracţionalităţii. 

4. Educaţie

 Încă de la începutul mandatului, educaţia a reprezentat prioritatea zero a primarului 

Valentin Vrabie: “Degeaba avem drumuri asfaltate dacă pe ele merg oameni needucaţi!” 

Astfel, proiectul „Investim în educaţie pentru viitorul copiilor din Peştera“ a fost 

implementat, de-a lungul anilor, pas cu pas. Dacă în anul 2008 comuna se confrunta cu 

un abandon şcolar de 80 la sută, în anul 2010 acesta a ajuns la zero şi se menţine. Mai 

mult decât atât, în anul 2015, peste 200 elevi merg la liceu şi 21 la facultate.

 La începutul fiecărui an şcolar 115 familii care au cel puţin doi copii primesc sprijin 

financiar pentru îmbrăcaminte şi rechizite, sume cuprinse între 400 şi 800 de lei. 

 De asemenea, elevii de liceu şi studenţii beneficiază de transport decontat către 

unităţile de învăţământ;

 Studenţii primesc burse în valoare de 100 euro / lună;

 Primăria şi Consiliul Local asigură decont şi pentru abonamentele cadrelor didactice;  

 Prin susşinerea permanentă a actul educaţional, au fost reabilitate şi modernizate toate 

scolile şi grădiniţele din Izvoru Mare, Peştera, Ivrinezu Mare şi Ivrinezu Mic. Acestea 

beneficiază de condiţii ultramoderne de studiu, fiind dotate atât cu mobilier nou, adecvat 

vârstei şcolare cât şi cu dotările necesare desfăşurării cursurilor în condiţii excelente. 

Pentru siguranţa elevilor, şcolile sunt monitorizate video;

 Toate şcolile din comună au fost racordate la internet; 

 În anul 2010 a fost inaugurată o şcoală nouă în localitatea Peştera, construită integral 

cu fonduri din bugetul local. Aceasta este prevăzută cu laborator şi şapte clase pentru   

_______________________________________________________________________

Studiu, în care există videoproiectoare, aparate de aer condiţionat, calculatoare la fiecare 

catedră, scaune de piele şi supraveghere video;

 Au fost achiziţionate 3 microbuze şcolare noi;

 În ceea ce priveşte comunicarea, localitatea Peştera, dar şi satele aferente au fost 

racordate gratuit la internet prin fibră optică astfel încât atât elevii cât şi părinţii 

acestora să aibă permanent acces la informaţie;

 Sala de sport din Peştera a fost reabilitată în totalitate, elevii beneficiind în acest 

moment de un loc modern pentru desfăşurarea activităţilor sportive, în special pe timpul 

iernii;

 Ziua Internaţională a Copilului a reprezentat anual un motiv de bucurie pentru copii 

întrucât pe lângă atmosfera de sărbătoare creată în Parcul Bucuriei, cei peste 500 copii au 

primit anual cadouri inedite precum tablete şi biciclete;

 Toate competiţiile şcolare şi extraşcolare au primit susţinere financiară totală din 

partea administraţiei locale;

 Banchetele elevilor de clasa a VIII-a sunt organizate şi finanţate integral tot din 

bugetul locale. 

5. Sănătate

 Reparaţii capitale la sediul dispensarului din localitate;

 În prezent unitatea sanitară este prevăzută cu un cabinet medicină de familie, cabinet 

stomatologic şi un punct farmaceutic;

 Prin hotărâri ale Consiliului Local, un număr de 210 cetăţeni cu probleme grave de 

sănătate au beneficiat de suport financiar din partea administraţiei locale.

6. Religie şi cultură

 Latura spirituală a comunităţii din Peştera nu a fost neglijată niciun moment. Astfel, 

bisericile din satele Ivrinezu Mare şi Izvoru Mare au fost reabilitate în totalitate. 

 În satul Izvoru Mare, a fost construită şi inaugurată  în anul 2014 o geamie nouă, pentru 

cei 12 musulmani din localitate. 

 Toate cămine culturale din satele Izvoru Mare, Peştera, Ivrinezu Mare şi Ivrinezu Mic 

au fost reabilitate. Acestea au fost dotate cu centrale termice, mobilier nou şi modern, 

necesar desfăşurării evenimentelor organizate aici periodic de comunitate.

 Înfiinţarea Muzeului Multietnic, amenajat în incinta Căminului Cultural din localitatea 

Peştera. Întins pe o suprafaţă de 150 de metri pătraţi, muzeul adăposteşte ustensile, 

veşminte şi datini ale străbunilor români, aromâni, turci şi tătari. 

 În paralel cu derularea proiectelor pentru dezvoltarea locală, primăria comunei Peştera 

organizează anual două evenimente care se bucură deja de aprecierea cetăţenilor atât din 

judeţul Constanţa cât şi din judeşele învecinate. Primul dintre acestea este ziua comunei

Peştera, numită tradiiţonal Sărbătoarea Florii de Salcâm. Mireasma salcâmului înflorit

 aroma ierbii crude, multă voie bună, artişti de renume şi numeroasele surprize au 

_______________________________________________________________________

 transformat această sărbătoare în cel mai aşteptat eveniment desfăşurat anual în judeţul 

Constanţa.  În fiecare an, numărul participanţilor a fost în creştere, ajungându-se anul 

trecut la o prezenţă record de peste 40.000 de oameni. 

 Timp de o lună de zile, de la Moş Nicolae până la Sfântul Ion, o feerie de lumini şi culori 

îmbrăca localitatea iar spectacolele diverse din Parcul Bucuriei creează atmosfera de basm 

specifică Craciunului. Acesta este cel de-al doilea eveniment reprezentativ pentru comuna 

Peştera, care a reuşit să adune  peste 100.000 de oameni la ultima ediţie. 

7. Mediul înconjurător

 Pentru că în orice localitate este important să existe zone de relaxare, de promenadă, 

zone în care familiile să îşi petreacă  timpul liber, iar copiii să se poată juca în siguranţă, 

autoritatea locală s-a îngrijit de amenajarea unui parc în centrul comunei. Acesta se 

întinde pe o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi şi beneficiază de amenajări moderne şi 

dotări la nivel european. Zona de agrement este prevăzută cu o fântână arteziană iar în 

vecinătatea parcului a fost amenajată o zonă de joacă pentru copii şi o zonă dedicată 

fitness-ului în are liber.

 De-a lungul anilor, am reuşit să contribuim la creşterea numărului de suprafeţe 

împădurite dar şi la educarea comunităţii cu privire la necesitatea şi importanţa 

mangementului forestier responsabil. Prin intermediul diferitelor proiecte şi cu ajutorul 

voluntarilor,  în cadrul  sesiunilor de plantat au prins rădăcini peste 100.000 de puieţi de 

salcâm, glădiţă, tei şi sălcioară.

 Iniţierea unui proiect local unic la nivel naţional pentru refacerea livezilor prin 

intermediul căruia sunt puşi la dispoziţie anual un număr de 10.000 de pomi fructiferi. 

Proiectul “Fructe sănătoase pentru copiii noştri”este finanţat integral din bugetul 

local. 

 Pe raza comunei Peştera, în anul 2008 existau 27 de platforme de gunoi, toate fiind 

neutralizate, în locul lor rămânând suprafeţe verzi, unele cu plantări de arbori. 

8. Economie

 Atragerea investitorilor în localitate pentru aducerea de fonduri la bugetul local şi crearea 

cât mai multor locuri de muncă au reprezentat alte priorităţi ale activităţii administrative 

pe parcursul acestor opt ani. Până în acest moment au fost atrase investiţii în valoare de 

peste 120 milioane de euro. Dacă în anul 2008 erau înregistraţi un număr de 320 de 

asistaţi social şi sute de şomeri, datorită investiţiilor, numărul asistaţilor social a ajuns la 

19 şi aceştia sunt persoane cu probleme grave de sănătate. Cu investiţiile private ce se 

vor derula in acest an, comuna Peştera devine excedentară din punct de vedere al 

locurilor de  muncă, în acest mod şi comunele din jur urmând să beneficieze de acest 

avantaj;  

_______________________________________________________________________

9. Perspective

 În acest moment, există finalizate documentele care vor fi depuse spre finanţare, pentru 

următoarele proiecte:

- „Construcţia reţelei publice de apă uzată în comuna Peştera”;

- „Înfiinţare distrubuţie gaze naturale în comuna Peştera”;

- „Canal colector ape pluviale, poduri rutiere, punţi pietonale şi drum Peşterica, în 

localitatea Peştera, comuna Peştera”;

-  “Modernizarea reţelei de drumuri de interes local in satul Peştera, comuna Peştera”;

- “Construire centrală electrică eoliană 1,5 MW cu racord la SEN, comuna Peştera, 

judeţul Constanţa”;

- „Proiect amenajare spaţii verzi în toate localităţile – Peştera, Izvoru Mare, Ivrinezu    

Mare, Ivrinezu Mic”;

- “Proiect construire stadion cu spaţiu administrativ P+1E şi construire împrejmuire”;

- “Proiect construire sediu administrativ în comuna Peştera”.

Aşezarea gegrafică a comunei Peştera nu a permis accesarea de fonduri europene, din cauza 

criteriilor de selecţie. Se aşteaptă deschiderea sesiunilor de finanţare pe măsurile pe care pot 

fi aplicate aceste proiecte, sesiune 2014-2020 care nu s-a deschis nici până la acestă dată. 

Nu există contracte angajate de Primăria Peştera care să depăşească data finalizării 

mandatului meu, respectiv 30 iunie 2016. De asemenea, nu există credite contractate, iar 

în conturile Primăriei, conform execuţiei bugetare la data de 25 martie a.c. figurează 

suma de 1.187.000 lei.